به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، جواد سلیمی درخصوص تغییرات در قوانین داوری به سایت فدراسیون کاراته گفت: پیش از آغاز رقابت های لیگ جهانی اتریش خاویر اسکالانته، رئیس کمیته داوران فدراسیون در بخشنامه ای آخرین تغییرات داوری را در اختیار کمیته داوران فدراسیون های عضو قرار داد.

رئیس کمیته داوران در ادامه افزود: مطابق این بخشنامه تمامی داوران که از طریق فدراسیون های ملی برای دوره داوری و یا قضاوت در رویداد های رسمی فدراسیون جهانی و یا قاره ای معرفی می شوند باید دارای تابعیت و یا اقامت دائم آن کشور باشند.

عضو شورای داوران فدراسیون جهانی درخصوص دیگر تغییرات در آیین نامه داوری عنوان کرد: در تمامی رقابت های کومیته علاوه بر داور وسط، قضات، ناظران ویدئو چک، ناظر مسابقه و حتی مسئول ثبت امتیاز نیز نباید ملیت و یا اقامت یکسان با شرکت کنندگان آن رقابت داشته باشند اما در مورد مبارزات کاتا این ممنوعیت تنها در رقابت کسب مدال اعمال می شود.

عضو شورای داوران آسیا با تاکید بر لازم الاجرا بودن تغییرات فوق از لیگ جهانی اتریش افزود: در صورت عدم رعایت موارد فوق، داور خاطی علاوه بر حذف از ادامه قضاوت در آن رقابت به مدت حداقل یکسال از قضاوت در تمامی رویدادهای رسمی فدراسیون جهانی تعلیق خواهد شد.

سلیمی گفت: در این بخشنامه مجددا تاکید شده تمامی داورانی که برای قضاوت به یک رویداد رسمی دعوت می شوند از تعامل و ارتباط با مربیان و شرکت کنندگان منع شده و مجاز نیستند در هنگام پوشیدن لباس رسمی داوری با مربیان و یا شرکت کنندگان در عکس و یا فیلم حضور داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: