به گزارش خبرگزاری برنا؛ اما درست در همین شرایط و در حالی که انتظارات در این زمینه از سوی تیم ها بیشتر شده است، مقامات برگزار کننده مسابقات تصمیماتی را اخذ می کنند که می تواند برای تیم های مدعی گروه یک رقابت ها، شائبه برانگیز و عجیب باشد و نه تنها تفکر کسب نتیجه در زمین مسابقات را تحت تاثیر قرار می دهد که می تواند آن را به طور رسمی مخدوش نیز نماید!

در حالی که کوچکترین تصمیم برای تیم ها می تواند اثرات بزرگ در نتایج آن ها و به دنبالش تغییر در سرنوشت همه تیم ها داشته باشد، اعمال تصمیماتی که به سود برخی از تیم های مدعی اخذ می شود جای شبهه و نگرانی بسیار دارد...

با وجودی که که از ضرب و شتم اعضای تیم فوتبال مس نوین در جریان رقابت های لیگ دو در شهر کامیاران مدت ها گذشته است و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کوچکترین رسیدگی و رای دقیقی برای این موضوع صادر نکرده است، در آستانه سفر دیگر تیم مدعی گروه یعنی شهرداری همدان به این شهر برای برگزاری بازی برابر تیم کامیاران، ناگهان میزبانی از کامیاران به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی گرفته می شود تا شرایط کسب امتیاز به صورت نابرابر برای تیم شهرداری همدان از بازی برابر این تیم، نسبت به سایر تیم های دیگر فراهم گردد!!

دقیقا همین تصمیمات است که شائبه را برای تمامی تیم های لیگ ایجاد می کند و اتخاذ آن ها از سوی مقامات برگزار کننده مسابقات لیگ دو بسیار نگران کننده است.

این در حالی است که در هفته های اخیر تصمیمات داوری نیز به شکلی عجیب به سود این تیم اتفاق می افتد و اعلام دو پنالتی در سه هفته اخیر برای تیم شهرداری همدان سبب شده است که با توجه به نسبت خویشاوندی مدیرعامل این باشگاه با یکی از داوران بین المللی فوتبال کشور، متاسفانه بازهم جای شائبه و شبهه برای سایر تیم های مدعی ایجاد شود که برعکس شهرداری همدان در این هفته ها بیشتر با تصمیمات اشتباه داوران بر علیه خود مواجه شده اند!

همه این اتفاقات سبب می شود که کیفیت بازی های لیگ دو به خصوص در هفته های پایانی تحت تاثیر قرار بگیرد و مقامات برگزار کننده مسابقات به جای اخذ تصمیماتی که شائبه را بیشتر کند هماند تصمیمی که برای بازی این هفته شهرداری همدان در زمین حریف اخذ شد، باید به گونه ای عمل کنند که شبهات و حاشیه ها در بازی های پیش رو کمتر شود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: