به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حمیدرضا دعاگویی با اعلام این خبر افزود: 5 رتبه در بخش دانش آموزی، 7 رتبه در بخش فرهنگیان و یک رتبه در بخش دانشجو معلمان در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد کسب شده است.

وی افزود: در بخش دانش آموزی هستی بیت اللهی، دانیال کریمی، شیرین صادقی، علی رضا سرحدی زاده و محمد مهدی بلوردی حائز رتبه کشوری شده اند.

حمیدرضا دعاگویی گفت: در بخش فرهنگیان نیز آثار حمید کاربخش، رضا رفیعی زاده، فاطمه محمد اکبری، طبیه ستوده نیا، فاطمه نژاد ملایری، نسرین باغینی‌پور و در بخش گروهی جشنواره نیز اثر نسرین مودی و مهدی باغینی پور و اثر نسیبه شهبازی و مرضیه کریمی در جمع رتبه های برتر کشوری قرار گرفته اند.

دبیر جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد استان کرمان، گفت: در بخش دانشجو معلمان نیز اثر سید رضا کارآموزیان به جمع رتبه های برتر کشوری راه یافته است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، تصریح کرد: رتبه های بخش های برنامه های موبایلی و دانش آموزان با نیازهای ویژه هنوز اعلام نگردیده است و در آینده ای نزدیک اعلام نتیجه می گردد.

شایان ذکر است جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در سال گذشته با شعار "از جبر آموزش تا لذت یادگیری" برگزار گردید.