به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛اسلام قدمی معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در خصوص وضعیت سدهای در دست بهره برداری استان اظهار داشت:در حال حاضر و در راستای تأمین آب شرب ، صنعت و کشاورزی استان از 2 سد شامل سد کوثر در شهرستان گچساران و سد شاه قاسم در شهرستان بویراحمد بهره‌برداری می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال  آبی جاری (از ابتدای مهرماه تاکنون) ایستگاه هواشناسی اختصاصی سد کوثر 396 میلیمتر بارندگی را ثبت نموده که 87 میلیمتر بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده که باعث ورودی آب به میزان  250 میلیون متر مکعب به سد کوثر گردیده که 56 میلیون متر مکعب بیشتر از مدت مشابه سال قبل می باشد.

وی تاکید کرد:هم اکنون حجم مخزن سدکوثر برابر 505 میلیون متر مکعب معادل 92 درصد گنجایش مخزن این سد می باشد که از مدت مشابه سال قبل 5 درصد بیشتر می باشد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب و منطقه ای استان اظهار کرد: از کل آب خروجی این سد حدود 60 میلیون متر مکعب برای آب شرب،23 میلیون متر مکعب برای کشاورزی،2 میلیون متر مکعب برای صنعت و با هماهنگی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران حدود 80 میلیون متر مکعب رهاسازی آب برای پایین دست و کنترل مخزن صورت پذیرفته است. 

قدمی در خصوص آخرین وضعیت سد شاه قاسم افزود:کل آب ورودی و ذخیره شده در مخزن سد شاه قاسم 3/2 میلیون متر مکعب معادل 25 درصد حجم مخزن می باشد. با توجه به اینکه آب سد شاه قاسم برای کشاورزی اراضی شهرستان بویراحمد استفاده می گردد و وضعیت ذخیره آب مخزن با کاهش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو گردیده است،  لزوم صرفه جویی توسط کشاورزان امری ضروری خواهد بود. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: