به گزارش خبرگزاری برنا از خان به بین : قربانعلی روشنی در جلسه با اعضای هیئت تیراندازی شهر خان به بین اظهار کرد: مقدمات راه اندازی سایت استانی اهداف پروازی (تراپ) درشهرخان به بین ازاولویت های این هیئت است که بزودی در این شهر آغار خواهد شد.

وی تاکید کرد: شهر خان به ببین با توجه به شرایط محیطی و چشم اندازهای زیبا، فضای مناسبی برای ایجاد این سایت دارد.

روشنی افزود : با کمک هیئت استان تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری سالن اهداف ثابت این شهر تجهیز و راه اندازی  خواهد شد تا بخشی از دغدغه اعضای هیئت تیر اندازی این شهر کاسته شود.

روشنی ضمن اینکه برای تهیه بخشی از فشنگ مورد نیاز اعضای هیئت قول مساعد داد در پایان حکم مسئولیت رئیس هیئت تیراندازی خان به بین را نیز به وی اهدا کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: