به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ سیدخسرو خلیلی اظهار کرد: در یکی از محله های گنبدکاووس ، 60 نفر دور هم مشغول قمار بودند که با دستور قضایی این محل پلمب و قمارکنندگان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند .

خلیلی افزود: برای مالک این مکان هم به اتهام دایر کردن محلی برای قمار پرونده قضایی در شعبه اول بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل و در حال رسیدگی است .

دادستان گنبد در ادامه از پلمب یک قلیانسرا هم خبر داد و گفت: برای مالک  آن به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی پرونده تشکیل شده است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: