به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: دو نفر محکوم که 11 اصله درخت صنوبر 15 ساله در شهرستان مراوه تپه  را قطع کرده بودند، با شکایت اداره منابع طبیعی به اتهام تخریب محیط زیست و قطع درخت در دادگاه مراوه تپه محاکمه و رای به محکومیت آنان صادر شد.

وی ادامه داد: متهمان به 5 ماه حبس تعزیری محکوم شدند اما از آن جا که سابقه کیفری نداشتند و در دادگاه ابراز پشیمانی کرده بودند ، قاضی حبس آنان را به مدت یکسال تعلیق و مجازات جایگزین صادر کرد.

وی ادامه داد: محکومان با رای دادگاه مکلفند  200 اصله نهال با نظارت کارشناسان منابع طبیعی بکارند و تا یکسال از این نهال ها مراقبت کنند .

هاشمیان افزود:  اداره منابع طبیعی مراوه تپه هم موظف است عملکرد ماهیانه این متهمان را به دادگاه ارائه کند .

وی گفت: محکومان اگر در مدت تعلیق حبس  یکی از جرایم موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه 7  مرتکب شوند ، قرار تعلیق لغو و حکم حبس اجرا خواهد شد .

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که از استان های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس هستیم افزود: محکومان جایگزین حبس، فصل درختکاری پارسال 7 هزار و 300 اصله نهال در جنگل ها و مراتع استان با نظارت کارشناسان منابع طبیعی کاشتند .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: