به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛  سید محسن حسینی اظهار کرد: در شرق استان خاک لسی است و به سرعت با بارش باران شسته می شود و وجود اراضی شیبدار که در آن کشاورزی صورت می گیرد موجب شده است رسوبات فراوانی سالانه به رودخانه ها و سدهای این منطقه وارد شود که در همین راستا ساماندهی اراضی شیبدار استان به سرعت باید اقدام شود.

وی افزود: سد بوستان در ابتدای احداث در 15 سال گذشته حدود 54 میلیون متر مکعب ظرفیت داشت که به دلیل رسوبات بالادست به ویژه رسوباتی که از اراضی شیب‌دار به پایین دست منتقل می شود نیمی از ظرفیت آن از رسوب پر شده است.

حسینی در ادامه با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی بارش های استان گفت: هنوز بعد از دهه ها که اقتصاد استان بر پایه کشاوزی می چرخد اما نقشه راه مشخصی برپایه منابع پایدار از جمله آب موجود به چشم‌نمیخورد و در سال های اخیر کشت چغندر قند در استان انجام می شود واین در حالی است که چغندر بالای 20 هزار متر مکعب آب مصرف دارد.

وی افزود: آب منطقه ای استان برای کشت چغندر قند و شالی هشدار لازم را در سال 1400 اعلام کرده است وادامه کشت این دو محصول منجر به نابودی آبخوان های استان ودر نتیجه نشست زمین می شود که پس از آن هیچ راه چاره ای برای بازسازی سفره ها وجود ندارد.

حسینی تصریح کرد: 321 کیلومتر رودخانه در شهرستان کلاله وجود دارد که نیازمند ساماندهی است وبا اعتبارات ناچیز مهندسی رودخانه نمی توان اقدام مناسبی برای رودخانه های استان انجام داد که تلاش ما برای افزایش اعتبارات ادامه دارد.

وی بیان کرد: هر واحد مسکونی که داخل حریم و بستر رودخانه باشد نمی تواند خدماتی از قبیل آب و برق وگاز دریافت نماید.

ابراهیمی تودرواری فرماندار شهرستان کلاله نیز در این دیداربا تشکر از مدیر عامل شرکت درپیگیری مسائل منابع آب شهرستان اظهار کرد: تلاش می کنیم اعتبارات مناسب تری را در کمیته برنامه ریزی برای ساماندهی رودخانه های شهرستان اختصاص دهیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: