به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، سیدابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در همراهی با محمدمهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد و علی ارمی مدیر دفتر تامین و انتقال آب، از پروژه در حال احداث مخزن 50 هزار مترمکعبی ذخیره آب یزد بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرارگرفت.

گفتنی است احداث این پروژه از اوایل سال 96 آغاز شده اما به دلیل کمبود اعتبار تاکنون تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

هدف از این پروژه افزایش حجم ذخیره آب شهر یزد و شهرهای بهره مند از محل مخازن یزد است که در مواقع بحران به عنوان منبع مهم ذخیره محسوب می شود.