به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ورئیس مرکز بهداشت استان خراسان جنوبی  تا روز گذشته ۱۲ آبان‌ماه کل آزمایشات انجام شده در رابطه با کرونا ۲۱۶۱۰ مورد بوده که ۷۴۱۱ مورد بیماری کرونایی شناسایی شده است.

طی ۲۴ساعت گذشته، ۲۵۴ آزمایش جدید کرونا انجام شده از این تعداد نمونه ۱۸۶مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۶۴ بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۲۲ مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد

شـهرستان بیــرجند ۷۱ نفر

شـهرستان فردوس ۱ نفر

شـهرستان قاین ۴۸ نفر

شـهرستان طبس ۴۳ نفر

شهرســتان نهبندان ۱۳نفر

شهرستان درمــیان ۶ نفر

شهرسـتان سـربیشه ۱ نفر

شـهرستان سرایان ۲ نفر

شـهرستان زیرکوه ۱ نفر

درحال حاضــــر:

تعداد ۴۴۰بیـمار با علائــم حاد تنفســـی

تعداد  ۲۹۷نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا

 تعداد ۴۵ بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه

تعداد ۱۶ نفــر بیـمار بسـتری بدحال

 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با  ۸ مورد فوتی جـــدید،  

فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:

▪۵ مورد شــهرستان بیــرجند

▪۲مورد از  شــهرستان خوسف 

▪۱مورد از شــهرستان سرایان

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: