به گزارش برنا خراسان جنوبی، غلام حسین رحیمی گفت: باید به لحاظ کیفی برای ارتقا این استان در امر آموزش اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی گفت: با متمرکز کردن امکانات و استفاده از پتانسیل‌های کشاورزی و صنایع دستی موجود در استان، می توانیم مرکز پژوهشی را برای هر محصولات استراتژیک خراسان جنوبی دایر کنیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و آموزش عالی با اشاره به اینکه در ۱۰سال اخیر روند ورود به دانشگاه یک و نیم میلیون نفرکم‌تر شده و دانشجوی کم تری داریم گفت: در طرح آمایش آموزش عالی بنا داریم حرکت کمی موسسات آموزش عالی را که فعالیتی ندارند به حرکت کیفی این مؤسسات تبدیل کنیم.

رحیمی افزود: با ادغام برخی رشته‌ها و تجمیع و الحاق این موسسات به دانشگاه بزرگ، این ارتقا کیفی را انجام خواهیم داد.

وی در پایان گفت: در خراسان جنوبی ۴موسسه آموزشی داریم که به زودی برای ادغام و الحاقشان به دانشگاهی بزرگتر اقدام می کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: