به گزار خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، رحمانی  با اعلام این خبر افزود:امسال در شهر تبریزپنج پایگاه به بهره برداری رسیده وتعداد پایگاههای تبریز به عدد35رسید .

وی در حاشیه این افتتاح تصریح کرد: از ابتدای سال 99 تعداد سی نفر کارشناس اورژانس جذب و شروع به کار نمده اند وتاپایان سالجاری170 نفر جذب خواهند شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با مساعدتهای بعمل امده از طریق سازمان و دانشگاه هفت پایگاه دیگر از اول سال در شهرستانها به بهره برداری رسیده است واولین سوله بحران اورژانس دانشگاه یکی دیگر از پروژه ها می باشد که به بهره برداری رسیده است.

مدیر حوادث دانشگاه خاطرنشان کرد:هم اکنون 35 پایگاه در تبریز و 85 پایگاه در شهرستانها ، دو پایگاه اورژانس هوائی، سه کد موتوری در حال فعالیت هستند. وی افزود: در سطح استان ، دانشکده سراب با هفت پایگاه و دانشکده مراغه با پنج پایگاه فعال اورژانس در حال فعالیت هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: