به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، فرماندار زیرکوه اعلام کرد: مردم این روستاها از اینترنت ضعیف استفاده می کنند و این موضوع برای دانش آموزان این روستاها به معضل تبدیل شده است

عربشاهی ادامه داد: مقرر شده است که تا پایان امسال 74 روستای بخش زیرکوه از اینترنت پرسرعت برخوردار شوند و اگر این موضوع محقق شود دانش آموزان برای استفاده از شبکه شاد مشکلی نخواهند داشت.

 او در پایان با بیان این که برخی از مناطق روستایی زیرکوه جمعیت دانش آموزی اندکی دارد، افزود: در این مدارس کلاس آموزشی و امتحانات به صورت حضوری برگزار می شود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: