به گزارش برنا از اراک ، بهنازهمتی در گفتگوی اختصاصی با برنا  افزود: بازیکنان من دست به کاری زدند وبهتراســت بگویم پا به میدانی گذاشتند که تیم های مدعی با اسپانسرهای بزرگ نتوانستند ازعهده آن برآیند.

همتی در ادامه اظهار داشت : تنها مجموعه ای که حاضر به حمایت از تیم آینده سازان شد؛ اداره کل ورزش و جوانان بود که همین جا از تالش های آقای حقدادی و ســر کار خانم علی بخشی معاون امور بانوان ایشان تشکر می کنم .

وی در ادامه گفت : بی مهری ها به بسکتبال بانوان موجب شــده در سال های اخیر بســیاری از دختران اراکی که پتانسیل بالقوه ای در این رشته دارند؛ اقدام به مهاجرت کرده و با وجود همه ســختی ها در شهرهای دیگر توپ بزنند.

این بانوی ورزشکاراستان گفت: مشکالت بسکتبال بانوان در حالی رقم می خورد که وقتی در شهرهای دیگرعنوان می کنیم اهل اراک هســتیم با ایــن واکنش مواجه می شــویم که با وجود موقعیت صنعتی شهرتان، شما دیگر مشکلی ندارید.

وی ضمن انتقاد از وعده های برخی از نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه سال گذشته پیش ازانتخابات مجلس یکی از نمایندگان فعلی مجلس چندین بار از ما برای حضور در جلسات انتخاباتی خود دعوت ودرآنجا بارها وعده داد در صورتی که به مجلس راه پیدا کند از ورزش بانوان حمایت خواهد کرد، اما با گذشت حدود یک سال از این قول، حتی پاسخ تلفن های ما را هم نمی دهد.

وی افزود: این نوع رفتارها باعث بی اعتمادی مردم واهالی ورزش به سیاسیون می شود.

همتی به عملکرد هیئت بســکتبال اســتان اشاره کرد وگفت: بی تفاوتی مسئوالن امردربسکتبال موجب شده ما در جذب اسپانسرناکام باشیم، این در حالی است که یکی از وظایف هیئت های ورزشی مذاکره با بخش خصوصی برای حمایت از ورزش است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: