به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین; نصرت اله علیرضایی با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها از ۱۶ فروردین ماه جاری بیان کرد: همه کسانی که دل در گرو سرزمین آبا واجدادی خود دارند و توسعه و پیشرفت روستا برای شان یک دغدغه و اولویت است از فرصت پیش رو استفاده کرده و وارد عرصه انتخابات شوراها شوند.

وی افزود:مدیریت روستایی به افرادی توانمند،شایسته،صاحب نظر و پیگیر در امور روستایی نیاز دارد؛افرادی که در کنار پیگیری امور عمرانی روستا بتوانند با جذب سرمایه گذاران بومی و اجرای طرح های نوین اقتصادی زمینه تحول و توسعه روستایی را فراهم کنند.

فرماندار آوج گفت:مسئولیت پذیری در قبال توسعه روستا و پیگیری امورات آن از طریق مجاری قانونی و تعامل با دستگاه های ذیربط  وظیفه هر انسان توانمندی و اخلاق مداری است که باید از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده و بهره مندی را داشته باشد.

گفتنی است ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها از ۱۶ فروردین ماه جاری آغاز و تا روز ۲۲ فروردین ماه به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: