به گزارش برنا خراسان جنوبی، وزیر ورزش و جوانان و استاندار خراسان‌جنوبی از پروژه نیمه تمام سالن ورزشی فردوس بازدید کردند.

 این بازدید با هدف کنترل شرایط موجود و برنامه‌ریزی برای اتمام پروژه صورت گرفت.

سالن ورزشی استاندارد فردوس با ۲ هزار مترمربع مساحت در سال ۸۸ کلنگ زنی شده و با هزینه شدن بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از آن تاریخ، در حال حاضر حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیک دارد.

در این سالن که جایگاه مناسب برای هزار و ۲۰۰ نفر تماشاچی، فضای اداری، رختکن و... تعبیه شده، امکان انجام کلیه ورزش های سالنی وجود دارد.

درصورت تأمین ۷ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این پروژه در جریان بازدید امروز وزیر ورزش و جوانان، این سازه ورزشی در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

شایان ذکر است؛ سالن ورزشی ۲ هزار متر مربعی فردوس، بزرگترین پروژه ورزشی استان بعد از استادیوم ۱۵ هزار نفری بیرجند است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: