به گزارش برنا خراسان جنوبی؛ ملانوری با بیان این مطلب در شورای مشورتی استاندار در حوزه بانوان خاطرنشان کرد: تمام طرح ها، ایده ها و نظریاتی که در این شورا عنوان می شود، زمانی به چشم می آید که به صورت یک واحد اشتغالزا برای عده ای درآمدزایی به همراه داشته باشد.

وی متذکر شد: یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم این است که واقعیت های جامعه را بشناسیم، بپذیریم و برای رفع آنها طرح ارائه کنیم و تا اجرایی شدن کامل آن ها پیش برویم.

به گفته وی؛ ما همواره باید در جستجوی علت ها، آنها را واکاوی و مداوا نماییم.

استاندار با اشاره به مباحثی که در زمینه آسیب های اجتماعی در جلسه مطرح شد، گفت: شورای مشورتی می تواند در زمینه حل آسیب های اجتماعی، طرح بدهد و با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و مؤسسات، نسبت به اجرایی شدن آنها در راستای رفع آسیب ها اقدام نماید.

ملانوری متذکر شد: آسیب های اجتماعی پیوسته بوده، مدام در حال رویش و زایش هستند، لذا این مسایل باید به صورت ریشه ای و درست حل شوند.

وی اظهار داشت: چنانچه بخواهیم مسایل و آسیب ها را حل کنیم، چاره ای جز توانمندسازی افراد جامعه نداریم.

استاندار با تأکید بر رویکردها و سیاست های ستاد توسعه خاوران، تصریح نمود: مهمترین هدف ستاد، ایجاد توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار است.

ملانوری ادامه داد: در این راستا، حمایت از سرمایه گذاران و کمک به اجرایی شدن طرح های مرتبط با ظرفیت های استان در اولویت برنامه های ستاد قرار دارد.

وی تأکید کرد: اعضای شورای مشورتی بانوان نیز می توانند از این ظرفیت ستاد توسعه خاوران در زمینه بهره برداری هر چه بیشتر از پتانسیل های استان، بهره مند شوند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: