به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از صدا وسیما، رسانه های فارسی زبان روایت های یکدیگر را در باره چگونگی دستگیری زم تکذیب کردند.