به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ این عمل جراحی قلب باز ، بر روی جوان 32 ساله انجام شد و با خارج سازی کامل تومور قلب و ورید اجوف تحتانی و ورید کبدی راست همراه بود.
 کامران قدس جراح قلب مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان گفت: این جوان از سه ماه پیش دچار درد فوقانی راست شکم شده و به بیمارستان کوثر مراجعه کرده بود، در ارزیابی اولیه آزمایش های سنگ کیسه صفرای منفی گزارش شد.
وی افزود : تیم پزشکی در ارزیابی های بیشتر  وجود توده بزرگ در کبد را تایید کرد و پس از مدتی بیمار دچار  تنگی نفس شدید و پیش رونده، آسیت شکمی و تورم اندام های تحتانی شد.
به گفته وی ، ارزیابی های تیم پزشکی نشان داد ، توده بسیار بزرگ در ورید اجوف تحتانی و در حال گسترش به دهلیز و بطن راست بیمار است و منشاء این تومور قلبی هم از کبد از طریق ورید کبدی راست  تشخیص داده شد.
 قدس افزود: با این علایم ، این جوان تحت عمل جراحی قلب باز و خارج سازی تومور قلب و ورید اجوف تحتانی و ورید کبدی راست قرار گرفت .
این جوان 32 ساله هم اکنون با بهبودی کامل ، از بیمارستان مرخص شده است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: