به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ در دیدار بامریم بخشی،  مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان باحضور علیرضا زهری   رییس هیات ورزش همگانی گیلان به همراه اعضای این هیات و مهرداد ورزلدوست ، مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش جوانان استان ، موانع و مشکلات ورزش همگانی در سال گذشته و ارائه راهکار هایی در خصوص توسعه ورزشهای همگانی در استان  بررسی شد.

مریم بخشی ، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان: ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد این هیات در سال گذشته و ایام پاندمی کرونا ، اظهار داشت: در این دوران با وجود ویروس کرونا و پاندمی در سراسر جهان حوزه ورزش هم دچار چالش های بسیاری شد و باتوجه به تعطیلی مراکز ورزشی و اماکن ورزشی ، هیات ورزشهای همگانی با ارائه طرح های مختلف ورزشی، چالش ها در توسعه ورزش و تشویق مردم به فعالیت جسمانی نقش بسزایی ارائه کرد.

مریم بخشی بااشاره به لیگ تندرستی ، طرح ورزش درخانه ، طرح آماده باش و دیگر برنامه های ورزشهای همگانی در مدت بحران کرونا گفت: این بحران برای ورزشهای همگانی فرصتی شد تا بادعوت مردم به ورزش و استفاده از فضای مجازی بتوانند درارتقا سلامت جامعه گام موثری بردارند .

وی درخاتمه افزود: درسال جدید امیدواریم با برداشتن موانع موجود واستفاده بیشتر از ظرفیت این هیات در استان و شهرستانها ، سال جدید به مراتب برای ورزشهای همگانی و الخصوص گسترش نشاط و سلامتی در جامعه، سال پربارتری نسبت به سال قبل باشد.

علیرضا زهری ، رئیس هیات ورزشهای همگانی نیز درخصوص برنامه های این هیات درسال جدید مطرح کرد: درسال گذشته با همکاری کمیته های متناظر  و هیات های شهرستانها تلاش کردیم تاباارائه طرح ها ، چالش و رویدادهای ورزشی متنوع، درتوسعه ورزشهای همگانی و ایجاد انگیزه برای ورزش و فعالیت جسمانی در بین شهروندان گیلانی  بتوانیم  درارتقا سلامت و نشاط جامعه سهیم باشیم.

وی افزود: البته برای اینکه بتوانیم سلامت محوری و فعالیت جسمانی را بطور گسترده در استان توسعه دهیم نیاز به همکاری  سازمان ها و نهاد های مختلف درسطح استان است و امیدواریم بستر  این اتفاق در سال جدید فراهم شود .

 

خبرنگار: نوشین میربلوک

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: