به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، اصغر آدی بیگ با اعلام این خبر گفت: با در نظر گرفتن بافت تاریخی این منطقه شرایط تردد و ترافیکی جهت بهره وری بیشتر از معابر، کاهش ترافیک عبوری و توسعه حداکثری پیاده راه های این منطقه بر اساس مصوبه کمیته تابلو و تجهیزات ترافیکی تغییر جهات حرکتی خیابان ششگلان به طرف بیمارستان کودکان انجام پذیرفت.

آدی بیگ مطرح کرد: براساس مصوبه کمیته مشترک نصب تابلو های انتظامی جهت تنظیم جهات حرکتی با هماهنگی پلیس راهور در مسیر خیابان ششگلان به طرف بیمارستان کودکان جنوب به شمال و از مقابل بیمارستان به طرف خیابان مصطفی خمینی غرب به شرق توسط کارگاه سازمان ترافیک نصب شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: