به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مجموعه تجاری فرهنگی ستاره باران به دعوت از موسسه تسکین در حمایت از کودکان به مبتلا به سرطان به رنگ نارنجی شد.

رنگ نارنجی به معنای اخطار بوده و مجموعه ستاره باران با پذیرش مسئولیت اجتماعی و اهداف فرهنگی خود در روز جهانی کودکان مبتلا به سرطان به رنگ نارنجی در آمد تا گامی برای آگاه سازی و حمایت از مبتلایان و خانواده های آنها برداشته شود.

مجموعه تجاری فرهنگی ستاره باران طی هفته سرطان از شانزدهم تا بیست و دوم بهمن شعار موسسه تسکین با عنوان "سرطان تسکین می خواهد" را بر نمای ساختمان خود شبانه روزی به نمایش گذاشته و برای آگاه سازی و جلب توجه مسئولیت اجتماعی شهروندان، موسسه تسکین را همراهی کرد.

آگاه سازی و آشنایی عموم شهروندان با موضوع سرطان، مشکلات خانواده و کودکان مبتلا به سرطان و نحوه مدیریت این بیماری و پیشگیری از آن از جمله اقدامات زیربنایی و ابدایی بوده که با همکاری مجموعه های و نهادهای مختلف می تواند اتفاق افتد.

انتخاب روز و هفته جهانی سرطان با هداف آگاه سازی و آموزش بوده که در این راستا موسسه تسکین نیز باتوجه به اهداف سازمانی خود از این فرصت بهره گرفته و سعی بر آموزش دارد که در این مسیر حمایت مجموعه هایی همچون ستاره باران، تسکین را در رساندن به اهداف خود یاری رساندند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: