به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، ایرج شهین باهر که در آیین بهره برداری از فاز دوم مسیرگشایی شهید میلانی سخن می گفت، افزود: اگر در پایان شورای پنجم، شهرداری را بدون بدهی تحویل مردم می دهیم در سایه شفافیت و جلوگیری از هزینه های بی مورد است.

وی اظهار کرد: شهرداری تبریز امروز به خاطر تلاش های تیم فعلی مدیریت شهری که در چهار سال گذشته با تمام توان کار کرده اند، پیش مردم سربلند است.

او ادامه داد: به رغم اینکه در دوره شورای پنجم، شهرداری تبریز صدها پروژه در مناطق مختلف شهر اجرا کرده، اما هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و یا موضوعات خاص پیش نیامده است و این، ارزش کار تیم کنونی را نشان می دهد.

شهردار تبریز گفت: اینکه ما صد پروژه انجام دهیم اما ۹۰ پرونده در نهادهای نظارتی تشکیل شود، دلچسب نیست. دلچسب این است که ماموریت ها و اقدامات در سایه مدیریت بخش هایی همچون عمرانی، بازرسی، حراست، شهرداران مناطق و تمامی عزیزانی که در این حوزه ها دقت و تامل و تاثیر دارند، به درستی انجام شود.

او افزود: همکاران ما در دوره فعلی مدیریت شهری، طوری کار کرده اند که لازم نباشد بعد از اتمام ماموریت ها به مراجع قضایی پاسخگو باشیم و این، بسیار حائز اهمیت است.

ایرج شهین باهر با بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری ترک تشریفات وجود نداشته است، گفت: امروز کمتر دستگاهی پیدا می شود که تمامی قراردادهای خود را در معرض دید عموم قرار دهد. به طوری که همه شهروندان می توانند جزئیات قراردادها، موضوعات مالی و هزینه‌کرد شهرداری را در سامانه شهرداری مشاهده کنند.

او بیان کرد: اگر در پایان شورای پنجم، شهرداری را بدون بدهی تحویل مردم می دهیم در سایه شفافیت، مدیریت شیشه ای و قانونی و جلوگیری از هزینه های بی مورد است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: