به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مدیرعامل سازمان ضمن اشاره به اصلاحات هندسی انجام یافته در خیابان بهار شرقی بر اساس طرح کارشناسی و مصوبه کمیته فنی سازمان گفت: عملیات اصلاحات هندسی در خیابان بهار شرقی پس از طی مراتب مصوباتی در چند مرحله حین اجرا بصورت میدانی توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی و اداره نظارت سازمان بررسی گردیده است. اجرای طرح دقیقاً مطابق نقشه مصوب کمیته بوده که بعد از اجرا مستلزم نصب تجهیزات مرتبط می باشد

اصغر آدی بیگ گفت : بر اساس بررسی های به عمل آمده مشکلات مربوطه به دلیل وجود کاربری غیر مجاز وعدم رعایت قوانین به خصوص معضل سد معبر وتوقف در حریم میدان به صورت طویل المدت به وجود آمده است که باعث گردیده گردش اتوبوسهای شرکت واحد دراین محدوده با مشکل مواجه گردد فلذا اعلام می دارد طرح مذکور براساس آئین نامه ودستور العمل های موجود به صورت کامل طراحی وضمن حل مشکلات مربوط به ایمنی با عث روانی جریان ترافیک شده است که اثرات آن از زمان اجرای طرح مشهود بوده و با همکاری پلیس محترم راهور و شهرداری منطقه ۴ به زودی مشکل سد معبر نیز در میدان حل خواهد شد بدیهی است سازمان مخالف هرگونه تغییرات غیر فنی که به نفع متخلفین به قوانین بوده می باشد چرا که اعمال این تغییرات منجر به حرکتهای غیر مجاز دیگر در محل شده و باعث ایجاد آشفتگی ترافیکی بوده و راندمان طرح را از بین خواهد برد، ضمناً طرح بهسازی وپیاده روسازی وآرام سازی مسیر توسط شهرداری منطقه ۴ در حال اجرا است که پس از تکمیل شاهد فضای ایمن وترافیکی روان در آن منطقه خواهیم بود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: