به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، رامین آذری گفت: هواپیمای بوئینگ مدل «دریم لاینر ۷۸۹» هواپیمایی عمان، در مسیر لندن به مسقط، ناگزیر به فرود اضطراری در فرودگاه تبریز شد. 

وی افزود: این هواپیما به دلیل حضور یک زن باردار در آن و نیاز او به خدمات پزشکی ساعت ۱۵:۵۵ امروز در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز فرود آمد.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر بیمار به بیمارستان اعزام شده و هواپیما دبعد از سوخت گیری تبریز را به مقصد فرودگاه مسقط ترک خواهد کرد.