به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مرکز این زلزله منطقه ترک از حوالی شهرستان های میانه و سراب و بزرگای آن حدود ۵.۹ریشتر گزارش شده است.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 5.9

 محل وقوع: استان آذربایجان شرقی - حوالی ترک

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/08/17 02:17:03

طول جغرافیایی: 47.64

عرض جغرافیایی: 37.76

عمق زمین‌لرزه: 2 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

19 کیلومتری ترک (آذربایجان شرقی)

22 کیلومتری سراب (آذربایجان شرقی)

29 کیلومتری ترکمنچای (آذربایجان شرقی)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

79 کیلومتری اردبیل

123 کیلومتری تبریز