به گزارش برنا آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری در جلسه شورای حفاظت از منابع آب با اشاره به سند آمایش نقشه راه توسعه استان در ۳۰ سال آینده است گفت: حوزه آب به عنوان رکن اساسی دستیابی به توسعه می بایست در تدوین اسناد مدیریت مصرف آب با سند آمایش هماهنگ باشد.

وی افزود: دستیابی به اهداف مدنظر در سند آمایش با شیوه های کنونی مصرف آب میسر نیست. باید تدابیر کاربردی برای مدیریت مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی انجام پذیرد.

شهریاری با اشاره به تلاش تاریخی دولت در نجات دریاچه ارومیه افزود: این پروژه فاخر به عنوان نگین دستاوردهای دولت در استان مطرح است. 

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: برنامه های نجات دریاچه ارومیه و هزینه کردن بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در سخت ترین شرایط اقتصادی گویای تحقق وعده دولت برای نجات این دریاچه است.

شهریاری تصریح کرد: با اتمام مراحل انتقال آب از جنوب استان به دریاچه ارومیه در دیماه امسال شاهد احیای بیش از پیش دریاچه خواهیم بود.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: