منصور جلایر مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی افزود: این آمار نشان می دهد که در هر سال به طور متوسط بیش از ۱۶۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه های تولید و خدمات صادر شده و این روند همواره رو به رشد بوده است.

وی اضافه کرد: در هشت سال گذشته همچنین ۲ هزار و ۹۲۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی تمدید شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با اشاره به وظیفه این نهاد در برخورد با واحدهای تولیدی و خدماتی که موارد استاندارد را رعایت نمی کنند، بیان کرد: در این راستا، طی هشت سال گذشته یک هزار و ۲۰۸ پروانه استاندارد باطل یا تعلیق شده است.

جلایر گفت: از این تعداد، ۲۹۵ مورد مربوط به تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد و ۹۱۳ مورد مربوط به ابطال این پروانه بوده است.

وی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۱۴۹ واحد و یک هزار و ۱۳۹ فرآورده مشمول استاندارد اجباری در آذربایجان غربی است.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: