به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، جلسه هماهنگی و همکاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد.

دکتر وحید ضرغامی قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه گفت: آیین نامه بازار فناوری و سرای نوآوری ستون فقرات و زیرساخت دانشگاه آزاد اسلامی برای طرح رویش است. طرح پویش یکی دیگر از طرح‌های معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری برای آمایش شغلی است. در برخی از استان ها مانند اصفهان اقدامات در این راستا صورت گرفته است.

وی افزود: در این استان با اتاق های بازرگانی و صنایع منطقه ارتباط برقرار شده و برای تربیت نیروی انسانی بر اساس نیازهای آنها برنامه ریزی می شود. صنایع استان از این طرح استقبال خوبی کرده اند.

دکتر ضرغامی با بیان اینکه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در طرح پایش، آمایش پژوهشی را دنبال می کند، گفت: تیم هایی در هر واحد و استان موظف هستند تا موضوعات پژوهشی مرتبط با آن منطقه را شناسایی کرده تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس این نیازها، موضوعات پایان نامه و رساله خود را انتخاب کنند.

قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به ساختار سرای نوآوری، گفت: هر سرای نوآوری دارای سه زیرساخت اصلی شامل شتابدهنده، مرکز رشد و پردیس پارک است. هر کدام نیز تعریف خاص خود را دارند. در شتابدهنده ها سعی شده تا مبحث آموزش برای هسته ها و شرکت ها پررنگ تر باشد.

دکتر ضرغامی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 135 مرکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی فعال است، گفت: آیین نامه هایی برای حمایت از فعالیت های فناورانه اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده و همچنین تدوین آیین نامه های حمایتی از دانشجویان به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حال انجام است.

وی از صدور بیش از 30 مجوز سرای نوآوری خبر داد و گفت: این مجوزها موضوع محور است و رویکرد آمایشی در راه اندازی این سراها مدنظر قرار گرفته است. مدل سرمایه گذاری در شرکت ها و هسته های فناور براساس رتبه بندی است و رتبه های بالاتر می توانند سرمایه گذاری بیشتری جذب کنند و آزادی عمل بهتری هم دارند. مهمترین نهاد مالی در این زمینه نیز صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است.

در ادامه این جلسه دکتر قباد بهزادی پور مدیرکل کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ارائه گزارشی از تعداد مراکز رشد و محصولات تولیدی در این مراکز گفت: با تشکیل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی مباحث اصلی مانند آموزش و تجاری سازی به صورت جدی تری در مراکز رشد و سراهای نوآوری پیگیری شده است. مراکز رشد می توانند تبدیل به سرای نوآوری شوند که فعالتر و بهتر عمل کنند. فیلترها براساس نیازها و آمایش منطقه و ظرفیت های مراکز در نظر گرفته شده است.

مهندس مهدی کرامتی معاون ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری نیز با استقبال از طرح ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: می توانیم به تسهیل دانش بنیان شدن صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کمک کنیم.

وی افزود: برنامه ترویجی خاص برای شرکت های دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه هایی است که در آینده در صورت موافقت عملیاتی خواهد شد و در این بستر روش های مختلف تبدیل شرکت ها به شرکت های دانش بنیان، خدمات و توانمندسازی شرکت ها، ارائه خواهد شد.

دکتر محسن قیصری مدیر سیاست ها و آیین نامه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری همچنین در این جلسه گفت: تعامل و همکاری بین معاونت علمی و معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی باید ادامه داشته باشد. همچنین اطلاعات و امکانات این دو نهاد باید به اشتراک گذاشته شود و از تجربیات یکدیگر بیشتر از گذشته بهره ببرند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: