به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، در این نشست دکتر علومی سازمان‌های بین‌المللی را به دو گروه دولتی یا بین‌الدول و غیردولتی تقسیم کرد و افزود: سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدول که دولت‌ها طی فرآیندهای قانونی در این سازمان‌ها حضور پیدا می‌کنند و طی اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی کلیه موافقت نامه‌ها و عهدنامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که مجلس یا رئیس جمهوری در آن نقش دارد مانند یونسکو، سازمان ملل که با وزارت امور خارجه کار می‌کند یا ایکائو که با سازمان هواپیمایی کشوری همکاری دارد.
وی افزود: گروه دیگر اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دانشگاهی هستند که نیاز به نظارت‌های مستقیم دولت و مجلس ندارد و دانشگاه‌ها می‌توانند در قالب مصوبات هیات امناء دانشگاه با این مراکز وارد قرارداد و معاهده شوند و خود دانشگاه نیز از محل اعتبارات خود هزینه‌های عضویت در این مجامع را پرداخت نماید و نیازی به نظارت دولت نیست و مصوبات دانشگاه در این موارد کفایت می‌کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: