به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، بر اساس رای صادره در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در اسفندماه ۹۹ با راه‌اندازی ۱۷ رشته / مقطع جدید موافقت شد.


جدول مجوز شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی برای رشته‌های جدید

۱۷ رشته مقطع جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی تصویب شد

۱۷ رشته مقطع جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی تصویب شد

دانشگاه علوم پزشکی لرستان دارای بیشترین رشته مصوب شده جدید است. همچنین رشته هوش مصنوعی در علوم پزشکی برای اولین بار راه‌اندازی شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: