به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، محمود امانی تهرانی؛ دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، درباره تصویب ضوابط و مقررات تأسیس مدارس عشایری گفت: به استناد ماده ۳اساسنامه مدارس عشایری که مصوبه جلسه نهصد و هشتم شورای عالی آموزش‌وپرورش در تاریخ 11 اسفند93است، ضوابط و مقررات تأسیس مدارس عشایری در ۵ماده و ۱تبصره به تصویب کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌وپرورش رسید.

وی بیان کرد: این ضوابط و مقررات برای اجرا به وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ ‌شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، در خصوص شرایط و نحوه تأسیس این مدارس گفت: ازجمله شرایط تأسیس مدارس عشایری این است که باید بیش از ۵۰درصد کودکان شناسایی‌شده در این مدارس، عشایری باشند و امکان تخصیص فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پرورشی، همچنین امکان تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیز وجود داشته و حدنصاب دانش‌آموزی رعایت شده باشد.

مدارس عشایری دوره ابتدایی، با هر تعداد دانش‌آموز، می‌تواند تأسیس شود اما برای تأسیس مدرسه عشایری مستقل در دوره اول متوسطه، مجموع دانش‌آموزان سه‌پایه باید ۳۰نفر و در دوره دوم متوسطه نظری، درمجموع ۴۲نفر تعیین‌شده است.

به گفته وی، برای تأسیس هنرستان‌های عشایری مستقل شاخه کاردانش، ۲۵نفر و شاخه فنی و حرفه‌ای ۳۰نفر دانش‌آموز تعیین‌شده است.

امانی در خصوص امکان تأسیس مدارس عشایری به‌صورت ضمیمه اذعان داشت: برای تأسیس مدارس عشایری به‌صورت ضمیمه، رعایت شرط تعداد دانش‌آموز، الزامی نیست و حتی در اساسنامه تأکید شده است که در صورت عدم امکان تأسیس مدارس عشایری جدید (چه مستقل و چه ضمیمه)، وزارت آموزش‌وپرورش، مکلف است شرایط ادامه تحصیل دانش‌آموزان عشایری را به شکل‌های مختلف فراهم کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، با اشاره به نحوه تأسیس مدارس عشایری گفت: این مدارس با پیشنهاد اداره آموزش‌وپرورش عشایر استان‌ها یا ادارات آموزش‌وپرورش مناطق و نواحی و با موافقت شورای آموزش‌وپرورش استان تأسیس و از سوی دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور، «کدعشایری» به آن ها تخصیص پیدا می‌کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: