به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، در پی احتمال وقوع خاموشی های مکرر و قطعی برق در ایام برگزاری امتحانات، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی «دستورالعمل جدیدی» را در خصوص نحوه برگزاری «امتحانات پایه نهم» به استان ها، ارسال کرد.

براساس این دستورالعمل؛ ساعت برگزاری «امتحانات پایه نهم» در تمام مدارس، می تواند به 8 تا 10 تغییر کند و در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات در زمان مذکور، با هدف پیشگیری از اختلال ناشی از قطعی برق در خصوص دریافت رمز سؤالات و تکثیر به موقع اوراق امتحانی،ادارات آموزش و پرورش مناطقنسبت به «تشکیل حوزه متمرکز تکثیر و توزیع پاکت سؤالات» به مدارس اقدام نمایند.

در راستای هماهنگی بیشتر و به منظور آسودگی خاطر، مقتضی است مدیران ادارات مناطق، آدرس محل تشکیل حوزه متمرکز تکثیر را در اختیار مدیر عامل برق منطقه خود قرار دهند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: