به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، بهمن نامورمطلق سرپرست دانشگاه هنر‌های اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، گفت: نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنر‌های سنتی توسط دانشگاه هنر‌های اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان و با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان هنر، ۲۳ خرداد ماه برگزار می‌شود.

وی در خصوص ضرورت برگزاری نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنر‌های سنتی اظهار داشت: دانشگاه هنر‌های اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان در راستای رسالت خویش مبنی بر ارج نهادن و احیاء نظام استاد ـ شاگردی، برگزاری نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنر‌های سنتی را در دستور کار قرار داده است تا اندیشمندان این حوزه گرد هم بیایند.

سرپرست دانشگاه هنر‌های اسلامی ایرانی استاد فرشچیان ادامه داد: در واقع مهمترین اهداف برگزاری این هم اندیشی منبع شناسی آموزش هنر‌های سنتی، شناخت مبانی و تاریخچه نظام آموزش استاد ـ شاگردی، آشنایی با نظام ها، رویکرد‌ها و الگو‌های مختلف در آموزش هنر‌های سنتی، استخراج الگو‌ها و روش‌های آموزش هنر‌های سنتی است.

نامور مطلق تصریح کرد: این همایش در سطح ملی، با فراخوان عمومی و پس از دریافت و داوری چکیده مقالات در قالب سخنرانی‌های علمی و به صورت عمومی برگزار می‌شود.

وی مبانی آموزش هنر‌های سنتی، تاریخ آموزش هنر‌های سنتی، روش شناسی آموزش هنر‌های سنتی، منبع شناسی نظام آموزشی استاد ـ شاگردی، روش‌های پژوهش در آموزش هنر‌های سنتی، شاخصه‌ها و روابط بین‌افردی در نظام استاد ـ شاگردی، معرفی نمونه‌ها و افراد برجسته آموزش هنر‌های سنتی در طول تاریخ، مطالعات تطبیقی آموزش هنر‌های سنتی، الگو‌های آموزش عالی هنر‌های سنتی در دیگر کشورها، آسیب شناسی و خوانش انتقادی نظام استاد ـ شاگردی و آسیب شناسی آموزش عالی هنر‌های سنتی را از محور‌های هم اندیشی آموزش عالی هنر‌های سنتی عنوان کرد.

سرپرست دانشگاه هنر‌های اسلامی ایرانی استاد فرشچیان با بیان اینکه حدود ۵۰ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه هم اندیشی ارسال شده است، گفت: چکیده مقالات برگزیده در قالب یک کتابچه چاپ و اصل مقالات نیز پس از داوری در یک مجله معتبر به چاپ خواهند رسید.