به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش درباره میزان ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل در بین دانش آموزان گفت: در دوره ابتدایی ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل اندک است. همچنین در دوره ابتدایی میزان تحصیل دختران و پسران شاغل به تحصیل به یک میزان است. بر اساس بررسی‌های انجام شده تعداد دختران و پسران اشتغال به تحصیل نیم درصد با یکدیگر متفاوت است.

او افزود: هر ساله تعداد کودکان اشتغال به تحصیل استخراج و به تفکیک استان‌ها کار شناسایی آنها انجام می‌شود. در این زمینه در مناطق شهری راهبران آموزشی، روسای مناطق و مدیران مدرسه و در مناطق روستایی از بهیاران برای بازگشت کودکان به مدرسه کمک گرفته می‌شود.

ترک تحصیل دختران در دوره متوسطه دوم

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره میزان ترک تحصیل در دوره ابتدایی به متوسطه اول گفت: در دوره متوسطه اول میزان ترک تحصیل‌ها افزایش پیدا می کند. در دوره متوسطه دوم این رقم در بین دختران رو به افزایش است.

حکیم زاده تاکید کرد: در بسیاری از موارد به‌دلیل مسائل فرهنگی و تعصبات خانوادگی در برخی مناطق به‌ویژه مناطق مرزی مانع ادامه تحصیل دختران می‌شوند. در حالی که در برخی از مناطق کشور کلاس آموزشی با یک دانش آموز نیز برگزار می‌شود.

به گفته او دوره متوسطه نیازمند دوره‌ها و دبیران متعدد است. در این شرایط دانش آموزان باید در مدارس شبانه‌روز یا در مدارس نزدیک به شهرها بروند، طبیعتا این مقوله در بازماندن دختران از تحصیل در مدارس متوسطه تاثیر دارد.  

حکیم زاده با بیان اینکه وزارت آموزش‌و پرورش به تنهایی قادر به رفع مقوله ترک تحصیل دانش آموزان نیست، افزود: برخی از دانش آموزان به دلیل مشکلات اقتصادی درگیر کار هستند. برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان باید به خانواده‌ها از لحاظ اقتصادی کمک شود. درضمن اگر خانواده‌ها به‌دلیل شرایط فرهنگی از تحصیل فرزندشان ممانعت می‌کنند، از لحاظ قانونی دستگاه‌های مجری باید پیگیر این قضیه باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش بر اساس وظایفش شرایط تحصیل را برای دانش آموز مهیا می‌کند، تاکید کرد: در این روند بالای 98/8 درصد شاهد پوشش دانش آموزان در دوره ابتدایی کشور  هستیم. این شرایط در مقیاس بین‌المللی شاخص مناسبی است.

 حکیم‌زاده ادامه داد: باید اقدامات مناسب انجام داد تا در دوره متوسطه دوم شاهد ادامه تحصیل بیشتر دختران باشیم.

او درباره روند تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل گفت: تعداد قابل توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل اتباع بیگانه هستند، چون این امکان وجود ندارد تا کودکان اتباع را شناسایی کنیم چرا که برخی از آنها از اوراق هویت برخودار نیستند و نمی‌توان تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره اقدامات برای تحصیل اتباع بیگانه افزود: بر اساس دستورالعمل تمامی کودکان ایرانی، اتباع بیگانه و حتی کودکان فاقد اوراق هویتی در مدارس بدون مانع ثبت نام می‌شوند و در این روند حتی کودکانی که اوراق هویت ندارند می‌توانند با اخذ کارت حمایت تحصیلی از فرمانداری‌ها در مدارس ثبت نام کنند.

او اضافه کرد: در سال گذشته 140 هزار کودک بازمانده از تحصیل به استان‌ها معرفی شد که از تعداد 34 هزار کودک با تلاش راهبران آموزشی و مسئولان  به مدرسه بازگشتند.

جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان نیازمند یک اقدام همه جانبه

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره روند ترک تحصیل در سال‌های اخیر گفت: در چند سال اخیر شاهد کاهش روند ترک تحصیل بودیم. البته با مشارکت دستگاه‌های دیگر در این اقدام شاهد تقسیم کار ملی بودیم که دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت رفاه، ثبت احوال، وزارت دادگستری و وزارت آموزش و پرورش مشارکت کرده‌اند.

حکیم زاده افزود: انتظار می‌رود برخی از دستگاه‌ها در این روند همراهی بیشتر داشته باشند. رفع موانع اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان وظیفه وزارت  آموزش و پرورش نیست.

او ادامه داد: اگر این هم افزایی اتفاق بیافتد. به ویژه برای کودکان که برای حضور در مدرسه محدودیت دارند می توانند از سازمان بهزیستی خدمات دریافت کنند و به این شکل از ترک تحصیل کودکان و نوجوانان جلوگیری شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره روند مردودی در بین دانش آموزان اظهار کرد: در شرایط کنونی اقدامات جبرانی برای دانش آموزان نیازمند تلاش بیشتر در قالب برنامه‌های تقویتی اجرا می‌شود. در این شرایط نقاط ضعف افراد در قبل از آغاز سال تحصیلی جدید تقویت می‌شود. در دوره ابتدایی ارزشیابی کیفی است. در این اقدام ضعف‌های دانش آموز طی دوره آموزش با راهکارهای آموزشی جبران می‌شود.

//انتهای پیام:3

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: