به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پست اینستاگرام خود نوشت:

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. چیتگر در آتش ندانم کاری ها، توطئه ها و اهمال ها می سوزد . تعدادی از نیروهای آتش نشان فداکار حین اطفای حریق دچار دود گرفتگی شدند که توسط نیروهای اورژانس در محل درمان شده یا به مراکز درمانی منتقل شدند. پیگرد قانونی متخلفین، توطئه گران و اهمال کاران که این ثروت ملی را تهدید کرده اند مطالبه ملی است. فکری اساسی برای تحول در حفاظت از این سرمایه ملی باید اندیشید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: