به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز احداث بوستان ارتش گفت: ساخت این بوستان کاری بسیار بزرگ است که با عنایت مقام معظم رهبری صورت گرفت. این اقدام در راستای کیفیت بخشی به زندگی شهری انجام می شود. این پروژه پس از توقف 10 ساله مجددا در دستور کار قرار گرفت. 

او افزود: این یک طرح تنفسی بزرگ برای شهر تهران است و 70 درصد اراضی پادگان 06 تبدیل به بوستان خواهد شد. نقش کمیسیون ماده 5 در این بوستان بسیار موثر بود. تصویب این طرح ها در شواری عالی شهرسازی بدون یک توافق برد برد ممکن نبود. ما به دنبال یک تفکر تعاملی میان شورای عالی شهرسازی و ارتش هستیم و امید است ارتش نیز در اراضی مربوط به خود طرح های توسعه خود را سریع تر به سرانجام برساند. در خصوص حمل و نقل نیز در این راستا اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. امید است با همین الگو سایر نیروهای مسلح نیز گام های موثری در راستای ارتقا کیفیت زندگی شهری انجام دهند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: