فصل برداشت گندم که می‌رسد تا چشم کار می‌کند در امتداد نگاهت دشت طلایی گندم است،با اینکه امروزه به مدد ابزار و تجهیزات پیشرفته و کشاورزی مکانیزه بخش عمده ای مشکلات مرتبط با برداشت محصول حل شده است اما هنوز هم در برخی نقاط  کاشت و برداشت گندم کاملا سنتی و همانند ۵۰ سال قبل انجام می شود.

لینک کوتاه خبر