به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: کمپین ما در یک برنامه ریزی مشخص بنا دارد تا فضاهای شهری را مورد رصد قرار دهد و این رصد با نگاه مناسب سازی و دسترس پذیری خواهد بود.

او افزود : یکی از نقاطی که اولویت دارد صحن پارلمان شهری است چرا که تصمیم گیرنده در مناسب سازی شهری هستند و بیش از سایرین باید به این امر توجه کنند.

مروتی در خصوص تجربه حضور در شورای شهر تصریح کرد: شورای شهر از نظر دسترس پذیری متاسفانه با مشکلاتی مواجه است و به نظر می رسد بایستی حداقل ها برای حضور نمایندگان معلولین مهیا شود.

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در پایان گفت: طی جلسات گذشته با رئیس شورای شهر تهران بنا بود تا در صحن حضور پیدا کنم و گزارشی در خصوص مشکلات شهروندان دارای معلولیت ارائه دهم  که متاسفانه موفق نشدم اما خوشبختانه وعده هایی از سوی محسن هاشمی داده شده است.

معلولین

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: