به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز دوشنبه 2 تیر از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز دوشنبه 2 تیر 99 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت )

ساعت ١١ تا١١:٣٠ ایستگاه مهارت

ساعت١١:٣٠ تا١٢ قصه و داستان

ساعت١٢ تا١٢:٣٠ بازی و تفکر

متوسطه اول:

ساعت ٣٠: ١۴ تا ١۵:٠٠ آموزش نحوه ساخت دست سازه ها

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

متوسطه دوم:

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس دین و زندگی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: