به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  هنوز پس از برگزاری طرح های مختلف از سوی نهادهای متعدد شاهد معضل کارتن خوابی و اتوبان خوابی در مرکز شهر هستیم. معضلی که این روزها در بزرگراه مدرس بیشتر مشاهده می شود.

//انتهای پیام: 2

01

کارتن خواب

خبرنگار: رضا پورحسین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: