به گزارش گروه روی خط رسانه‌های برنا؛ معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: 500 هزار دانش آموز به دلیل ثبت نام نشدن کتاب‌های درسی خود را خریداری نکرده اند.

اسدالله مرتضایی، معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت:  تعداد 200 هزار دانش آموز دوره ابتدایی (100 هزار پایه اول)، 150 هزار دانش آموز متوسطه اول و 150 هزار دانش آموز متوسطه دوم و هنرستانی هستند.

او تاکید کرد: این دانش آموزان در استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و تهران است.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: توزیع کتاب‌های درسی از 10 شهریور در مدارس آغاز شده است و همچنین نیز ادامه دارد.

 او تأکید کرد: وجه کتاب‌ها از طریق سامانه فروش دریافت شده و دریافت وجه از دانش آموزان در مدارس برای تحویل کتاب درسی ممنوع بوده و تخلف است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: