به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 22 شهریور برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌ آموزش اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 22 شهریور به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی ،پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت - پایه١٢- رشته تصویرسازی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته طراحی دوخت

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار - پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران - پایه١٠- رشته گرافیک

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١ )

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم ( مرور پایه هفتم )

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم )

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع:ویرایشگر snagit

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه۴

ساعت۸: درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۹درس عربی زبان قران ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۹:۳۰درس عربی زبان قران ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰درس دین وزندگی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۳۰درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱درس فیزیک ۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۳۰درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲درس ریاضی وآمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: