به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در منطقه فرودگاه زنجان، پس از بروز بحث کلامی بین یک زوج زنجانی که هر دو حدودا ۴۰ ساله بودند، خشونت کلامی به خشونت فیزیکی تبدیل شده و این زوج نتوانستند رفتار یکدیگر را تحمل کنند.

 

پس از بروز خشونت فیزیکی، مرد با خفه کردن همسرش مرتکب قتل شده و پس از ارتکاب جرم به محل نامعلومی متواری شده و هنوز دستگیر نشده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: