به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ وحید قبادی دانا در خصوص اختصاص واکسن رایگان آنفلولانزا به مددجویان مستقر در مراکز سازمان بهزیستی گفت: با توجه به تصمیمات کمیته علمی کشوری آنفلوآنزا و با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه تامین واکسن آنفلوآنزا در کشور وجود دارد، طبق تصمیمات انجام شده توزیع واکسن برعهده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در استان‌های مختلف است و براساس در معرض خطر بودن افراد مختلف اولویت‌هایی را برای دریافت کنندگان واکسن آنفلوآنزا در نظر گرفته‌اند.

او افزود: براین اساس افرادی که در اولویت یک قرار دارند در درجه اول اهمیت هستند و می‌توانند واکسن را به صورت رایگان دریافت کنند، از همین رو پرسنل و سالمندان ساکن در مراکز شبانه‌روزی سالمندان و همچنین معلولان جسمی و حرکتی که در مراکز شبانه‌روزی معلولان در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند و افراد دارای معلولیت ذهنی و همچنین بیماران روانی مزمن که در مراکز شبانه‌روزی معلولان و بیماران روانی مزمن نگهداری می‌شوند و همچنین کودکان دارای سرپرست غیرموثر که در مراکز شبانه‌روزی و شبه خانواده هستند و آسیب دیدگان اجتماعی که در مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند، به صورت رایگان واکسن آنفلوآنزا به آنها تزریق خواهد شد.

رییس سازمان بهزیستی کشور با تاکید براینکه توزیع این واکسن‌ها برعهده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود، گفت: بر این اساس تا ۸۰ هزار نفر از افرادی که در مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی هستند مشمول دریافت رایگان واکسن آنفلوآنزا هستند و طی روزهای آتی برای آنها تزریق خواهد شد.

قبادی دانا خاطرنشان کرد: بنایراین تمام مددجویان سازمان بهزیستی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و از جهت ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا جزو گروه‌‌های پرخطر هستند واکسن آنفلوآنزا را در سال جاری دریافت خواهند کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: