به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ «انوشیروان محسنی پندپی» اظهار کرد: اگر فرماندار جوانی را به عنوان مقام عالی دولت در شهرستان انتخاب می‌کنیم، این امر تشریفاتی نیست بلکه با این انتخاب درصدد پاسخگویی به مطالبه‌های این قشر هستیم.

او گفت: جوانی که به عنوان فعال سیاسی و اجتماعی در شهرستان مشغول فعالیت است باید  طرف مشورت مدیران و فرمانداران قرار گیرد  و معتقدم جوانان موتور محرک توسعه در کشور هستند. 

بندپی تصریح کرد: به معاونان استانداری نیز دستور می‌دهم تا در جلسات ویدئوکنفرانس و در میان مدیران مدعو به این جلسات حتما یکی از جوانان عضو کارگروه‌های پنج گانه نیز به صورت حضوری دعوت شود.

استاندار تهران تاکید کرد: پذیرفته نیست که برخی فرمانداران پذیرای نظرهای جوانان نباشند و در این خصوص به آنان تذکر می‌دهم.

او تصریح کرد: همه مدیران در شرایط فعلی باید با روی گشاده و چهره متبسم با مردم و جوانان دیدار کنند و گفت‌وگو با مردم حداقل کار مدیران در شرایط فعلی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: