به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طبق گزارش آژانس مواد مخدر اتحادیه اروپا، جوانان انگلیس بیشتر از هرجای دیگر در اروپا در سال 2018 کوکائین مصرف کردند، زیرا میزان دسترسی به آن در سراسر قاره به میزان بی سابقه ای افزایش یافته است.

گزارشی در مورد آخرین روند استفاده از موادمخدر نشان می دهد که 5.3 درصد جوانان بین 15 تا 34 در انگلیس در سال 2018 از کوکائین استفاده کرده اند.

همچنین این گزارش حاکی از آن است 15 هزار نفر در اروپا تقاضای درمان و ترک مصرف را داشته اند که نیمی از آین آمار متعلق به انگلیس است.

دانمارک و هلند در دومین رتبه بالاترین مصرف کوکائین در سال 2018 بودند که 3.9 درصد از جوانان آنها طی 12 ماه این ماده مخدر را مصرف کرده بودند و از آنها در مورد عادت هایشان سوال شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: