به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این اقدام گفت: بیست دقیقه قبل نامه حناچی مبنی بر استرداد برای من آورد و در ماده ده آیین نامه شورا آمده است بعد از وصول طرح تا لایجه چنانچه شهردار یا اعضا تقاضای کتبی استرداد بدهند به تشخیص هیات رئیسه قابل استرداد است. ما که نمیتوانیم هیات رئیسه را تشکیل دهیم که مگر اینکه الان جلسه شورا را تعطیل کنیم که امکان پذیر نیست. این اقدام آقای شهردار را توهین به شورا می دانم.

حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: دستور جلسه شورا مشخص بود و شهرداری نمی تواند ۷ صبح از خواب بیدار شود و لایحه را پس بگیرد و شورا بازیچه این نوع تصمیم گیری ها نیست. این اصلا لایحه نیست. عمل به تکلیف قانونی برنامه توسعه است. مگر شهردار حق دارد درباره تکلیف قانونی بگوید یک ساعته میلم به این کشیده که پس بگیرد؟ آقای شهردار در زمان رای اعتماد به ما قول داد که با اصلاح ساختار موافق است.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه افزود: شهرداری تهران بر اساس قانون می تواند، لایحه خود را از شورا پس بگیرد. بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه اداره جلسات،  رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا است که پس از اعلام طرح یا لایحه چنانچه شهردار مربوطه و با تعدادی از امضاکنندگان تقاضای کتبی استرداد کنند به تشخیص هیات رئیسه قابل استرداد است ولکن چنانچه کلیات آن را تصویب شده باشد با صحبت یک نظر موافق و مخالف قابل استرداد است.

ابراهیم امینی، نائب رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: اینکه هیات رئیسه نتوانسته جلسه ای تشکیل دهد مشکل شهرداری نیست. باید لایحه از دستور خارج شود.

بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران گفت: یادمان نرود که دستور جلسه جز با رای اعضا قابل تغییر نیست و قبل از آغاز جلسه دستور جلسه مشخص شده بود. آقای امینی که در مواقع دیگر ترتیب دستور جلسه را هم عوض نمی‌کند، چطور می‌گوید از دستور خارج کنیم؟

خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی تاکید کرد: در قانون یک حقی برای شهرداری گذاشته شده تا قبل از طرح موضوع،  لایحه را استرداد کند و باید به نظر شهرداری احترام گذاشت.

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا افزود: طبق آیین‌نامه نمی‌توانید استرداد را به رای بگذارید. یا از دستور خارج کنید و یا بررسی کنید.

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح ساختار گفت :دست از شلیک دائمی به شهرداری بر دارید.

در نهایت استرداد لایحه اصلاح ساختار رد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: