به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در ابتدای این امر، شهرداری تهران خواستار استرداد لایحه ساختار سازمانی شهرداری تهران شد که مورد تصویب شورای شهر تهران قرار نگرفت.

در ادامه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه خواستار تصویب کلیات این لایحه شدند و در ادامه برخی اعضای شورای شهر انجام این لایحه را دور از واقعیت و غیرعملیاتی دانستند.

رای گیری

حسن رسولی، مجید فراهانی، محمود میرلوحی،محسن هاشمی موافق کلیات این لایحه و الهام فخاری، علی اعطا، حجت نظری مخالف اصلاح ساختار شهرداری در وضعیت کنونی بودند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: