به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، درباره آخرین آمارهای بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت به تفکیک صندوق‌های پنج گانه گفت: بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت تحت پوشش پنج صندوق این سازمان قرار دارند که در مجموع تعداد بیمه شدگان تحت پوشش تا پایان شهریور سال ۹۹ برابر با ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۳۷۹ نفر است.

او ادامه داد: بیشترین بیمه شدگان این سازمان تحت پوشش صندوق روستاییان قرار دارند. بیمه شدگان صندوق روستاییان برابر با ۲۰ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۴۵ نفر هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: دومین صندوق از نظر جمعیت تحت پوشش، صندوق بیمه سلامت همگانی است. تعداد بیمه شدگان در این صندوق برابر با ۱۳ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۶۰۶ نفر است.

ناصحی بیان کرد: صندوق کارکنان دولت از نظر پوشش جمعیتی، سومین صندوق سازمان بیمه سلامت محسوب می‌شود که ۵ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۶۶ نفر تحت پوشش این صندوق قرار دارند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: صندوق سایر اقشار از نظر پوشش جمعیتی، چهارمین صندوق این سازمان است که ۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۴۸۲ نفر در این صندوق تحت پوشش بیمه‌ای هستند.

ناصحی اظهار کرد: همچنین ۴۱۹ هزار و ۴۸۰ نفر نیز تحت پوشش صندوق بیمه سلامت ایرانیان قرار دارند.

منبع: ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: